UVJETI KORIŠTENJA

Sve informacije na ovoj stranici se trebaju koristiti samo kao vodič. Informacije na stranici i pružene usluge nisu usmjerene na dijagnosticiranje, liječenje ili prevenciju bolesti, već na smanjenje vjerojatnosti da bolest nastane – ali je ne sprječavaju da se pojavi. Svatko tko ima zdravstveni problem treba konzultirati kvalificiranog liječnika. Nastojali smo da su informacije na stranici ispravne i pravilno akreditirane prema izvoru.